Studenter på Ålands gymnasiums nya webbplats

Ålands gymnasium

Lagom till starten av höstterminen 2018 har myndigheten Ålands gymnasium med skolorna Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium fått nytt utseende på webben och ett helt nytt intranät för sina studerande.

Ålands gymnasium är en myndighet med ansvar för allmänbildande gymnasieutbildningar och grundläggande gymnasiala yrkesutbildningar vid två olika skolor, Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium.

I utbildningsverksamheten ingår också:

  • läroavtal
  • examensgivande utbildningar för vuxna
  • integrationsutbildningar
  • sysselsättningsfrämjande utbildningar
  • kurser och fortbildningar för arbetslivet.

Tillsammans med Strax har Ålands gymnasium uppdaterat sin webbplats och skapat Studnet, en ny digital kanal i kommunikationen med de studerande vid båda skolor.