Tidningen Ålands Sjöfart

Ålands Sjöfart

Tidningen Ålands Sjöfart är Ålands främsta plattform när det gäller nyheter och information om sjöfart, Ålands viktigaste näringsgren.

Vi på Strax ser till att innehållet presenteras i en lockande förpackning.

Ålands Sjöfart, en tidning i tabloidformat, ges ut fyra gånger per år och når alla hushåll på Åland.

Beställaren levererar texter, bilder och annonser till oss. Sedan skapar vi en tilltalande helhet av materialet. Varje tidningssida layoutas med omsorg och i enlighet med beställarens önskemål – att tidningen ska se modern och lite uppkäftig ut samtidigt som den lockar till läsning.

Vi har också skapat hemsidan www.sjofart.ax där de senaste nyheterna i branschen publiceras.