Uppdaterad webbplats för NiPå, Nordens Institut på Åland

NIPÅ

Det är alltid lika roligt att jobba tillsammans med det glada och kreativa gänget på NiPÅ, som nu har en unik och mobilanpassad webb med fokus på kulturevenemangen över året!

NIPÅ är ett kulturinstitut vars uppgift är att stärka det åländska kulturlivet och främja Ålands deltagande i nordiska samarbeten.

Vårt uppdrag var att ta fram en unik och mobilanpassad design för webbplatsen tillsammans med NIPÅs personal. Institutets kulturevenemang var det som satte den största prägeln på webbplatsens utformning.