Pargas turistbroschyr

Skärgården är fantastisk! Som ett pärlband löper öarna från Pargas och Åboland in i Ålands skärgård. Vår kunskap om design, turism och marknadsföring ger oss uppdrag utanför Åland.

Också i år fick Strax Kommunikation förtroendet att producera turistbroschyr och besökskarta för turismnäringen i området. Ett spännande och krävande uppdrag. Materialet finns på svenska, finska och engelska.
Läs den elektroniska varianten av turistbroschyren här.