Faktainsamling

för Åland Guide 2015

Ange namnet på besöksmålet/evenemang/utställningen.
Endast ett alternativ är möjligt. Har ditt besöksmål även evenemang? Då kan du fylla i formuläret två gånger!
Adressuppgifter
Datum och tider
Kan vara allt från enstaka event till regelbundet/oregelbundet återkommande
Förhandsbokning
Vad erbjuder ni denna säsong? Ge en beskrivning av er verksamhet/program/typ av mat som serveras/typ av varor till försäljning etc.
Kryssa i ett (eller flera) av de alternativ som stämmer överens med din verksamhet
Övrigt
GPS-koordinater
Kan enkelt hittas på t.ex. http://itouchmap.com/latlong.html (Gör att din placering på kartan blir exakt)
I denna textruta finns plats för förtydliganden
Kontakt
Kontaktuppgifter till dig som lämnat in dessa uppgifter. Dessa publiceras inte i Åland Guide utan används endast i de i fall vi behöver kontrollera uppgifter eller ställa följdfrågor. För att säkerställa att dina fakta blir publicerade, ange antingen din e-post-adress eller ditt telefonnummer - gärna båda.
Filer måste vara mindre än 10 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png pdf.

Har du frågor om hur du ska fyll i formuläret, maila Carina Söderlund eller ring på 525 876.