Åland Travel Magazine - allt om Åland 2020

Hav. Slott och fornlämningar. Event. Skärgård. Friluftsliv. Innovationer och ett bärkraftigt samhälle. Nöjen. Vi visar att Åland har allt.

Här kan du bläddra i Åland Travel Magazine 2020

 

Omslag för turistbroschyren Åland Travel Magazine 2020 i fyra språk

Vill du också vara med?

Redan i höst drar produktionen av nästa nummer av Åland Travel Magazine i gång. Det välmatade magasinet på över 70 sidor utkommer i början av 2021 och är med på de stora resemässorna under våren.

Boka din annons i Åland Travel Magazine!

Annonspriser, placeringar och format är anpassade för både stora och små företag. Kontakta oss för mer information!

Simon Nurme, tel. 0457 345 7880, simon@strax.ax
Pia Nyberg, tel. 0457 3823 255, pia.nyberg@strax.ax
Bengt Johansson, tel. 0457 313 5559, bengt@strax.ax

Utgivare är Strax Kommunikation med lång erfarenhet av liknande trycksaker.
Visit Åland ansvarar för distribution, översättningar och faktagranskning. 

Här kan du bläddra i Åland Travel Magazine 2020